Nieuwe pauken voor Orkest GMK

Het GMK heeft een subsidie toegekend gekregen van het Cultuurfonds Noord-Brabant voor de aanschaf van nieuwe pauken.
Inmiddels hebben we een set van 4 prachtige, welluidende pauken kunnen aanschaffen, zoals te horen was, tijdens ons concert in De Schalm van 16 oktober jl.
Dankzij deze subsidie en door bijdragen van sponsors en Vrienden van het GMK kan Orkest GMK weer jaren vooruit met stemmende pauken.